Ψηφίστηκε νόμος για πρόσβαση σε μαρτυρικό υλικό στις ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του βασικού νόμου για την Ποινική Δικονομία, ώστε κατηγορούμενος σε ιδιωτική ποινική διαδικασία, να αποκτά πρόσβαση σε έγγραφα και/ή μαρτυρικό υλικό το οποίο κατέχει ο κατήγορος, καθώς και στη σύνοψη της μαρτυρίας οποιουδήποτε μάρτυρα κατηγορίας και τροποποίηση του νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ώστε υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, ως πραγματικός δικαιούχος νομικού προσώπου να λογίζεται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους αντί της θέσης του ανώτερου διοικητικού στελέχους, όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα. Η τροποποίηση του νόμου για την Ποινική Δικονομία, επήλθε μετά από πρόταση νόμου του Ανδρέα Πασιουρτίδη, ο οποίος είπε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι ο νέος νόμος καλύπτει κενό στην ποινική δικονομία, καθώς ως είχαν τα πράγματα μέχρι &ta...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο