Πρόστιμα 257.100 ευρώ σε τρία χρόνια από Επ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

11 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679. Το νέο αυτό νομικό εργαλείο αποτελεί ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών στην Ένωση. Αυτό επιτυγχάνεται με επιβαλλόμενες υποχρεώσεις όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (φυσικών και νομικών προσώπων) και με την ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δικαιωμάτων που συνάδουν με την τεχνολογική πρόοδο. Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή κάθε κράτους μέλους επιφορτίζεται με αρμοδιότητες και εξουσίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο