Προσπάθεια μετονομασίας Βοηθού Γ. Εισαγγελέα και Βοηθού Γ. Ελεγκτή μέσα από συμπληρωματικό προϋπολογισμό

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Προσπάθεια μετονομασίας Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή μέσα από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό – Όσα λέχθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Ενώ, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, και την υιοθέτησή της από το Υπουργείο Οικονομικών, για μετονομασία του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, σε “Βοηθό Γενικό Ελεγκτή” και “Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα” αντίστοιχα, ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός που παρου...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο