ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνη μάσκα κυκλοφορεί στην αγορά (Εικόνα)

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Επικίνδυνο προϊόν και συγκεκριμένα προστατευτική μάσκα, η οποία δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το συγκεκριμένο προϊόν είναι επικίνδυνο. Πρόκειται για προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης, στην οποία η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 41 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης, εάν δεν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. Περι&s...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο