ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από την κυπριακή αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

6 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων, κατά το μήνα Απρίλιο, προχώρησε σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά προϊόντων τα οποία κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Για τον πίνακα και τις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ με τα προϊόντα πατήστε εδώ. Συστάσεις – Προειδοποιήσεις Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο