Πρόσκληση ενδιαφέροντος ενοικίασης υποστατικού στη Λακατάμεια για στέγαση Ταχυδρομικών Διανομέων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ενοικίασης υποστατικού στη Λακατάμεια για στέγαση Ταχυδρομικών Διανομέων

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζητά προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κατάλληλου υποστατικού για στέγαση Ταχυδρομικών Διανομέων εντός των ορίων του Δήμου Λακατάμειας και κατά προτίμηση στην περιοχή γύρω από το υφιστάμενο Ταχυδρομικό Γραφείο, το οποίο στεγάζεται στη Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 256, 2311 Λακατάμεια.  

Το υπό ενοικίαση υποστατικό, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)  Να έχει ενιαίο εμβαδόν, χωρίς μεσοπάτωμα, 120-150 τ.μ. (Να υποβληθεί σχέδιο/κάτοψη του υποστατικού)

(β)  Να διαθέτει  χώρο στέγασης για 15 μοτοσικλέτες

(γ)   Να διαθέτει κατάλληλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

(δ)  Να διαθέτει δύο, τουλάχιστον,  τουαλέτες, νιπτήρες και συνεχή παροχή νερού

(ε)   Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού, κρύο και ζεστό αέρα που να καλύπτει με επάρκεια το χώρο

(στ)  Να έχει δυνατότητα διαμόρφωσης «ράμπας» φόρτωσης/εκφόρτωσης τρόλεϊ

(ζ) Να διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή άδειες που ήθελαν ζητηθεί (τοπογραφικό, τίτλο ιδιοκτησίας, άδεια οικοδομής, άδεια χρήσης, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κλπ)

Ο/οι ιδιοκτήτης/ες, του υποστατικό το οποίο θα επιλεγεί, θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ενοικιαστήριο συμβόλαιο διαρκείας πέντε ετών με δικαίωμα ανανέωσης δύο συν δύο έτη, από το ΤΤΥ.

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, και να φτάσουν στην οδό Προδρόμου 100, 2063  Στρόβολος, 1ος όροφος, Γραφείο 32, μέχρι την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 14.00.

Στην πάνω αριστερή γωνιά του φακέλου, να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  τηλέφωνο 22805732 ή στο ηλ. ταχ.: [email protected]

(ΝΓ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο