Προκήρυξη Αγγλόφωνου Βραδινού Προγράμματος ΜΒΑ του ΜΙΜ

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Προκήρυξη Αγγλόφωνου Βραδινού Προγράμματος ΜΒΑ του ΜΙΜ

1η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 

Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM) ανακοινώνει την προκήρυξη του αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ 2021-2022 βραδινής φοίτησης. Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 9 Σεπτεμβρίου 2021
  •  (μέσω της ιστοσελίδας: www.mim.ac.cy )
  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13 μήνες
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Προσφορά τεσσάρων υποτροφιών ύψους €1.300 εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας)
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους
  • Έναρξη Προγράμματος: 27 Σεπτεμβρίου 2021
  • Παραχώρηση αριθμού θέσεων στο Πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 30η Ιουνίου 2021 (Προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους/ υποψήφιες που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση)

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή

Στις Λειτουργούς του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected]) και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected]).

ΕΧ/ΣΧ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο