Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες στην ευρωπαϊκή αγορά (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι, οι σχετικές πληροφορίες που φαίνονται στον κατάλογο που παρατίθεται πιο κάτω, έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφί...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο