Προγράμματα Κατάρτισης Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2021

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Προγράμματα Κατάρτισης Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2021

Με στόχο την προώθηση αξιοποίησης των προτύπων στην κοινωνία, το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) προγραμματίζει, και για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Από το 2015 που έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), o CYS συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις για ενημέρωση του κοινού για τα πρότυπα και την τυποποίηση, ενώ ενισχύει τις δράσεις του και με προγράμματα κατάρτισης για τη χρήση των προτύπων από τους ενδιαφερόμενους.

Η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε την καθημερινότητα μας, ενώ παράλληλα επηρέασε σημαντικά την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα σύγχρονα εργαλεία, ο CYS διοργανώνει πλέον και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, με θεματολογία που περιστρέφεται γύρω από Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και πηγάζει κατά κύριο λόγο από τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης αλλά και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στα θέματα τυποποίησης, πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου. 

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 ο CYS προγραμματίζει πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Για περισσότερες πληροφορείς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Κατάρτισης στο τηλέφωνο 22411442 ή στο ηλ. ταχυδρομείο: [email protected].  

(ΜΓ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο