Πώληση Xριστουγεννιάτικων Δέντρων από το Τμήμα Δασών

4 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Πώληση Xριστουγεννιάτικων Δέντρων από το Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  πληροφορεί το κοινό ότι από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, 2021 θα πωλούνται στο κοινό Χριστουγεννιάτικα δέντρα στα ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Κέντρο Πώλησης

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας

22403749

Δασικός Σταθμός Λάρνακας

24818108

Δασικός Σταθμός Δεκέλειας

24723432

Δασικός Σταθμός Φασουρίου

25952120

Δασικός Σταθμός Λεμεσού

25872306

Δασικός Σταθμός Πάφου/Γεροσκήπου

26306266

Δασικός Σταθμός Γιαλιάς

26812730

Δασικός Σταθμός Παναγιάς

26817416

Δασικός Σταθμός Πλατανιών

22608512

Η πώληση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 -15:00).

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη  βελτίωση των  συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης  του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.  

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά Χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €5.000 ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Προτρέπονται οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων, τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι  στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.

Επιπρόσθετα, παρακαλούνται όσοι θα προσέλθουν στα σημεία πώλησης όπως συμμορφώνονται με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την πανδημία covid-19.

(ΝΓ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο