Παρέμβαση του βουλευτή κ. Γ. Λουκαΐδη σε συζήτηση της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Γ. Λουκαΐδη σε συζήτηση της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στο πλαίσιο των εργασιών του Δευτέρου Μέρους της Συνόδου 2021 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε σε συζήτηση της Ολομέλειας του Σώματος, με θέμα το όραμα της Συνέλευσης όσον αφορά στις στρατηγικές προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

Σε σχετική παρέμβασή του, ο κ. Λουκαΐδης αναφέρθηκεστη σημαντική πορεία του ΣτΕ κατά τις τελευταίες επτά δεκαετίες, ως πυλώνας διαφύλαξης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης του ρόλου και της αξιοπιστίας του Οργανισμού, μέσω της ανάπτυξης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολύπλευρες προκλήσεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Ο κ. Λουκαΐδης τόνισε ότι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των Συμβάσεων του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών προς ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις.

Σημειώνοντας τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ της ΚΣΣΕ και της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, ο Κύπριος βουλευτής χαιρέτισε το τετραετές στρατηγικό σχέδιο δράσης του Οργανισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται νέα, πιο ευέλικτα εργαλεία για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων. Επεσήμανε δε τη σημασία της οικονομικής συνεισφοράς των κρατών μελών στις δραστηριότητες του ΣτΕ και των παρεμφερών μηχανισμών του για την επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Οργανισμού στους κύριους τομείς δράσης του.

Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε επίσης στήριξη στην υπό συζήτηση ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη ενεργότερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του Οργανισμούκαι υπογράμμισε τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων για μια πιο δημοκρατική, ασφαλή και συμμετοχική κοινωνία.

(ΜΓ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο