Παραλαβή προσωπικών φακέλων από γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας πριν καταστραφούν

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Η Επίτροπος Νομοθεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο Γραφείο της διατηρούνται προσωπικοί φάκελοι συνεργατών του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας των οποίων η ημερομηνία λήξης φτάνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010.

Σε ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής Προγράμματος Διαχείρισης Αρχείων, σύμφωνα με τους περί Κρατικού Αρχείου Νόμους 1991 μέχρι 2017 και Κανονισμούς και ως υποχρέωση που προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας δεν δύναται να διατηρεί πλέον τους φακέλους αυτού...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο