Χρήσιμα Τηλέφωνα (ΚΥΠΡΟΣ)

Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης              

112

Απώλεια Πιστωτικής Κάρτας (JCC)                                         

(357)22868150

Αστυνομία   

 

Αξιωματικός Υπηρεσίας

1499

Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών:                                                  

1498

Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων:                                               

1443

Αστυνομικές Διευθύνσεις           

 

Λευκωσία:         

22802020

Λεμεσός:            

25805050

Λάρνακα:          

24804040

Πάφος

26806060

Αμμόχωστος

23803030

Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη με την Αστυνομία

1460

Τμήμα Δασών   

 

Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών:                                               

1407

Τηλεπικοινωνίες - ΑΤΗΚ               

 

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:                                      

132

Αναφορά Βλαβών

80000197

Πληροφορίες Καταλόγου:                                                        

11892

Πληροφορίες Εξωτερικού

11894

Συνδιαλέξεις Εξωτερικού μέσω χειριστών

80000198

Τηλεγραφήματα μέσω τηλεφώνου                                   

80000196

Ηλεκτρισμός - ΑΗΚ         

 

Αναφορά Βλαβών (Παγκύπριος Αριθμός)                         

1800

Υδατοπρομήθεια 

 

Λευκωσία:         

22698000

Λεμεσός:            

25830000
Εκτός ωρών γραφείου:
(Γερμασόγεια)  25 38 64 84
99 45 21 53

Λάρνακα:          

24822400
Εκτός ωρών γραφείου:
 24363432

Πάφος:

26932374
Εκτός ωρών γραφείου:
 99603622
 

Αμμόχωστος:    

23821323

Αεροδρόμια

 

Λάρνακα

77778833

Πάφος

77778833

Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης             

 

Αεροπορικών/Ναυτικών Ατυχημάτων

1441

Λιμάνια 

 

Λεμεσός:            

25819200

Λάρνακα:         

24815225

Πάφος:              

26946840

 Ταχυδρομεία

 

Λευκωσία:         

22805719

Λεμεσός

25802259

Λάρνακα

24802450

Πάφος

26819014

Αμμόχωστος

24802600

Δύναμη Πολιτικής Άμυνας          

 

Λευκωσία:         

22879464

Λεμεσός:            

25811024

Λάρνακα:          

24828340

Πάφος:

26818470

Αμμόχωστος:    

23815151

Ιατρική Βοήθεια        

 

Νοσοκομεία 

 

Πληροφορίες:  

1400

Λευκωσία  

 

Νέο Γενικό:       

22603000

Παλαιό Γενικό:

22801400

Μακάρειο:        

22405000

Λεμεσός 

 

Νέο Γενικό:

25801100

Παλαιό Γενικό:

25305333

Λάρνακα 

 

Νέο Γενικό:

24800500

Παλαιό Γενικό:

24304312

Πάφος

 

Γενικό: 

26803100

Παραλίμνι 

 

Γενικό: 

23200000