Π. Προδρόμου: Στόχος περισσότερα προγράμματα εξειδικευμένων επαγγελματικών σπουδών

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αναβαθμίζεται με τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό, με τον σχεδιασμό για αξιοποίηση του κτιρίου όπου λειτουργεί μέχρι τώρα το Α.Ξ.Ι.Κ. - όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο- για εγκατάσταση του παραρτήματος Λευκωσίας και όλα τα σχετικά προγράμματα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. και με τη δημιουργία θεσμικού-νομοθετικού πλα...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο