Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να προστατεύσει επιτέλους της οντότητα και την κυριαρχία της και να πάψει να την διασκορπίζει άλλοτε έναντι αδράς αμοιβής και άλλοτε ξεπουλώντας την εθνική μας υπόσταση.

Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν να αποκαλούνται συμπατριώτες μας, απολαμβάνουν όμως των προνομίων της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη. Αν επιθυμούν να συνεχιστούν αυτά τα προνόμια οφείλουν να επανενταχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μόνο έτσι θα απολαμβάνουν των προνομίων της ιδιότητας του Κύπριου-Ευρωπαίου πολίτη. Αν όχι θα πρέπει να τους αφαιρεθεί το οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικά θα πρέπει να αφαιρεθούν πάραυτα τα διαβατήρια των στελεχών του ψευδοκράτους, «υπαλλήλων», λεγόμενων «υπουργών», λεγόμενων «αξιωματούχων» κλπ.

Η ιδιότητα του Πολίτη προσφέρει σε ένα άτομο προνόμια αλλά δημιουργεί και υποχρεώσεις και οι Τουρκοκύπριοι δεν εκπληρώνουν καμία υποχρέωσή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν πληρώνουν κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, δεν επιτελούν την στρατιωτική τους θητεία, δεν σέβονται την Κυπριακή Δημοκρατία και απλώς καταχρώνται τα προνόμια και την προστασία  που παρανόμως  τους χορηγήθηκαν.

Όσοι επιθυμούν να είναι  Κύπριοι πολίτες οφείλουν να σέβονται και να τιμούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσο για τους «Ελληνοκύπριους» που παράνομα διευκολύνουν Τουρκοκύπριους φασίστες να λαμβάνουν διαβατήρια, δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα διότι απλώς δεν διαφέρουν καθόλου με τους «Ελληνοκύπριους» που επιθυμούν να πάρουν την «τουρκοκυπριακή υπηκοότητα» για να απολαμβάνουν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2021