Ομόφωνα η Βουλή ψήφισε νόμο για πρόσβαση σε μαρτυρικό υλικό στις ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Η τροποποίηση του νόμου για την Ποινική Δικονομία, επήλθε μετά από πρόταση νόμου του Ανδρέα Πασιουρτίδη

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του βασικού νόμου για την Ποινική Δικονομία, ώστε κατηγορούμενος σε ιδιωτική ποινική διαδικασία, να αποκτά πρόσβαση σε έγγραφα και/ή μαρτυρικό υλικό το οποίο κατέχει ο κατήγορος, καθώς και στη σύνοψη της μαρτυρίας οποιουδήποτε μάρτυρα κατηγορίας και τροποποίηση του νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ώστε υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, ως πραγματικός δικαιούχος νομικού πρ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο