Ολοταχώς για παράταση μέτρων-Οι εξαιρέσεις που προκρίνονται ενόψει Πάσχα

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Eíá ãêñïõð ôïõñéóôþí áíá÷ùñåß ãéá ôï áåñïäñüìéï ìåôÜ ôá ìÝôñá ðïõ Ýëáâå ç ÊõðñéáêÞ ÊõâÝñíçóç, Ëåõêùóßá 16 Ìáñôßïõ 2020.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Στο μικροσκόπιο του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί, τίθεται σήμερα η επιδημιολογική εικόνα ενόψει και των γιορτών του Πάσχα. Αναμένεται ότι το Υπουργικό θα λάβει απόφαση για παράταση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, αφού προς το παρόν δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξουν χαλαρώσεις ούτε και πρόσθετοι περιορισμοί. Δεν αποκλείεται ωστόσο το ενδεχόμενο μικρών εξαιρέσεων κατά την περίοδο του Πάσχα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να δοθεί παράταση στην κυκλοφορία το Μεγάλο Σάββατο προκειμένου οι πιστοί να μπορούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της Αναστάσεως. Για τις συναθροίσεις σε οικίες την Κυριακή του Πάσχα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των ατόμων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10. Για τη Μεγάλ&e...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο