Ούτε στην ώρα συμφωνούν οι 27

3 εβδομάδες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Δεν είναι μόνο στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι μόνο σε θέματα άμυνας ή οικονομίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία πολιτική και γραμμή. Ακόμα και σε απλά ζητήματα της καθημερινότητας οι 27 της Ένωσης δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις και να ακολουθήσουν κοινή γραμμή. Παράδειγμα το θέμα της εναλλαγής της ώρας από χειμερινή σε θερινή και αντίστροφα. Ενώ το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης των εποχιακών αλλαγών ώρας, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία το 2021, έχουμε φτάσει το χρονικό όριο και ακόμα κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο Οκτώβρης του  2021, που είναι ο μήνας της αλλαγής, έφτασε προφανώς, αλλά οι διαφωνίες σε κρατικό επίπεδο στην ΕΕ έθεσαν το σχέδιο του 2019 σε παύση – προς το παρόν. Κι ο λόγος γιατί τα μέλη δεν πήραν τις αποφάσεις τους ως όφειλαν. Τι συμφωνήθηκε το 2019; Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) ψήφισαν υπέρ της κατάργησης των εποχιακών αλλαγών &...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο