« Οι ενάγοντες δεν παρουσίασαν τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την παρούσα υπόθεση με δίκαιο και ειλικρινή τρόπο»

2 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Αντί απαντήσεως στην ανακοίνωση της λεγόμενης «Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Σωτηρία της ΕΔΕΚ» παραθέτουμε απόσπασμα από την απόφαση του Δικαστηρίου:

«[…] Έχοντας υπόψη τις πιο πάνω νομολογιακές αρχές, είμαι της γνώμης και ως εκ τούτου κρίνω ότι το εκδοθέν προσωρινό διάταγμα θα πρέπει να ακυρωθεί λόγω, αφενός απόκρυψης από πλευράς των Εναγόντων ουσιωδών γεγονότων και, αφετέρου, μη πλήρους και ειλικρινούς παρουσίασης των γεγονότων που περιβάλλουν τη παρούσα υπόθεση. […] Κατά παράβαση των αρχών αυτών, οι ενάγοντες δεν παρουσίασαν τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την παρούσα υπόθεση με δίκαιο και ειλικρινή τρόπο, ενώ, συνάμα, δεν αποκάλυψαν στο Δικαστήριο ουσιώδη γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην κρίση του κατά τη μονομερή εξέταση της αίτησης[…]».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 30 Οκτωβρίου 2021

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο