Οι εκτεθειμένοι σε κατ' ευθείαν ηλιακή ακτιοβολία διακόπτουν εργασία αυτές τις ώρες λόγω καύσωνα

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλεί όλους τους εργοδότες και όλα τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα όπως διακόψουν τις εργασίες που διεξάγουν οι εργοδοτούμενοι τους ή οι ίδιοι, εκτεθειμένοι κατ’ ευθεία, στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τις ώρες 12.00 μέχρι 17.00, λόγω των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας που αναμένονται να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμική καταπόνηση ή/και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Εργασίας.Το Τμήμα Εργασίας, «σε συνέχεια προηγούμενης πρόσφατης ανακοίνωσης, για την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/20...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο