Ο ΕΜΑ ενέκρινε συστάσεις για αύξηση παραγωγής εμβολίων απο Pfizer και Moderna

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) ενέκρινε δύο σημαντικές συστάσεις για την αύξηση της παραγωγής των BioNTech / Pfizer και Moderna στην ΕΕ. Συγκεκριμένα ο EMA ενέκρινε αύξηση του μεγέθους των παρτίδων και αύξηση της σχετικής διαδικασίας στο χώρο παρασκευής εμβολίων της Pfizer στο Puurs του Βελγίου. Με βάση την επισκόπηση των δεδομένων που υπέβαλε η BioNTech Manufacturing GmbH, εγκρίθηκε η αίτηση για αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος που κατασκευάστηκε στην τοποθεσία Puurs. Η απόφαση της EMA επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση Puurs είναι ικανή να παράγει σταθερά εμβόλια υψηλής ποιότητας και επιτρέπει στην Pfizer / BioNTech να αυξήσει τη διαδικασία παραγωγής. Οι αλλαγές που περιγράφονται θα συμπεριληφθούν στις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για αυτό το εμβόλιο στον ιστότοπο του EMA. Επιπλέον η Επιτροπή CHMP τ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο