Νομοσχέδια για μειωμένο συντελεστή άμυνας για εκδότες εταιρικών χρεογράφων και επιβολή εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό ίδρυμα, συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Νομοσχέδια που αφορούν τη δυνατότητα εκδοτών εταιρικών χρεογράφων να επωφελούνται μειωμένου συντελεστή παρακράτησης έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, την επιβολή εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό ίδρυμα και τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να δίδει παράταση προθεσμιών σε εποπτευόμενους της, συζήτησε τη Δευτέρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συνέχισε την συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου που αφορά την διεύρυνση του πλαισίου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς από τόκους εισπρακτέους από εταιρικά χρεόγραφα, ώστε να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή 3% και εταιρικοί επενδυτές, πέραν των φυσικών προσώπων. Κατά τη συζήτηση, η μόνη εισή&...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο