Νέα κυκλοφορία βιβλίου Δρ. Σάββα Ορφανού “Η Ανάλυση DNA στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο”

2 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το έργο «Η Ανάλυση DNA στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο» αποτελεί μια συστηματική μελέτη του άρθρου 201 ΚΠΔ, μέσω της κριτικής επισκόπησης των κρισιμότερων ζητημάτων του και της σύγκρισής του με ξένες έννομες τάξεις. Στη μονογραφία εξετάζονται o επιστημονικός ορισμός της ανάλυσης DNA, το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική δίκη καθώς και η νομολογία του ΕΔΔΑ για το ζήτημα. Επίσης, αναλύονται κρίσιμες θεματικές όπως: • Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική διαδικασία • Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας του DNA για την καταστολή της εγκληματικότητας • Οι κρίσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακ&tau...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο