«Ναι» από Ε.Ε. στο κυπριακό πρόγραμμα για στήριξη των τυροκόμων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 890.000 ευρώ για τη στήριξη των τυροκόμων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων ύψους έως 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Το μέτρο αποσκοπεί στον μετριασμό των ελλείψεων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι και στην κάλυψη μέρους των ζημιών που υπέστησαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που έπρεπε να εφαρμόσουν οι κυπριακές αρχές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ιδίως εκείνων που εφαρμόστηκαν στον τομέα της εστίασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και την αποθήκευση Χαλλουμιού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Ε...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο