Μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου για τη Διεθνή Ημέρα για τα κορίτσια στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου για τη Διεθνή Ημέρα για τα κορίτσια στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Η Διεθνής Ημέρα για τα κορίτσια στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθιερώθηκε από την International Telecommunication Union (ITU - Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών) και γιορτάζεται σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ενθαρρύνει τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες να συνεχίσουν τις σπουδές και τη σταδιοδρομία στον τομέα των ΤΠΕ μέσω της κατάρτισης, της κωδικοποίησης, της ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά και της πληροφορικής. 

Ο στόχος του εορτασμού ήταν να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων μεταξύ ανδρών και γυναικών και να δοθεί η δυνατότητα στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες να είναι «ισχυροί παράγοντες αλλαγής» σε έναν τομέα όπου οι άνδρες είναι τώρα πλειοψηφία.

Ενώ τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο τείνουν να ξεπερνούν τα αγόρια στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων στις Επιστήμες Τεχνολογίας Μηχανικών Τεχνών και Μαθηματικών (STEAM).

Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός για τις γυναίκες και τα κορίτσια, σε μία εποχή όπου οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επικοινωνία, την ενημέρωση αλλά και την εξεύρεση εργασίας, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, θα έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Θα πρέπει να επενδύσουμε στα κορίτσια και στις νέες γυναίκες και να τις προετοιμάσουμε στην εκμάθηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να οδηγηθούν σε οικονομική ανεξαρτησία.

Με περισσότερη υποστήριξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεξιοτήτων, ας ενθαρρύνουμε λοιπόν περισσότερα κορίτσια και νέες γυναίκες να ακολουθήσουν ενεργά καριέρα στις ΤΕΠ για να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων. Ο τομέας των ΤΠΕ χρειάζεται περισσότερα κορίτσια και γυναίκες!

(ΜΓ/ΕΙ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο