Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 12 + 1 Δείκτες Βιωσιμότητας                                                  

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η μείωση των εσόδων και η αύξηση των δαπανών, το λεγόμενο ‘scissors effect’, θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά των Δήμων, των πόλεων και των Περιφερειών στην Ε.Ε., δοκιμάζοντας τις αντοχές των ηγετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πορεία για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030. Η στρατηγική κατεύθυνση και οι προτεραιότητές της Μεταρρύθμισης της ΤΑ πρέπει να εναρμονίζονται απολύτως με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, να απαντούν στις προκλήσεις που ανακύπτουν και να εξυπηρετούν τα οράματα των τοπικών κοινωνιών για το μέλλον. Νίκος Γ. Σύκας, Σύμβουλος Στρατηγικής, Επι&ka...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο