Μεταρρύθμιση Τ.Α. γύρω από την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία                                                          

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η ενσωμάτωση του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην αρχιτεκτονική του νέου Συστήματος Αυτοδιοίκησης θα ενίσχυε την κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες Οντότητες που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Τ.Α. θα πρέπει να έχουν κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και στην οικοδόμηση τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανθεκτικότητας.        Νίκος Γ. Σύκας, Σύμβουλος Στρατηγικής, Επ&i...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο