Μεταναστευτική πολιτική µε ανθρώπινο χαρακτήρα, όχι για το συµφέρον των εργοδοτών

5 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η συγκεκριµένη έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου και όπως και οι προηγούµενες αναφέρεται στην αναγκαιότητα της µετανάστευσης θέτοντας το επιχείρηµα της δηµογραφικής γήρανσης του πληθυσµού, στην εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργαζόµενων, στον «αγώνα δρόµου για ταλέντα», στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ανταγωνιστικότητά της. Υπενθυµίζεται ότι σχεδόν το 1/5 του πληθυσµού της ΕΕ-28 στις αρχές του 2018 ήταν ηλικίας άνω των 65 και ο αριθµός αυτός ακολουθεί ανοδική πορεία, ενώ ο µέσος όρος των εργαζοµένων σε καίριες θέσεις εργασίας που είναι µετανάστες φτάνει στο 13%.Κατεβάστε το  Dialogos AppApple | Android | Huawei Η έκθεση καλεί στη δηµιουργία ενός ενωσιακού πλαισίου για τη νόµιµη µετανάστευση ως µέρους µιας ολιστικής προσέγγισης της µετανάστευσης. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην έλλειψη εργατικού δυναµικού για συγκεκριµένα επ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο