Μέχρι 31Μαΐου η καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς (6023) και ΓεΣΥ (0723) αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018 είναι η 30η Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιβληθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις εάν οι εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις διευθετηθούν μέχρι και την 31η Μαΐου 2021. Σχετικά άρθρα
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο