Κουνάει το δάκτυλο στην Ισπανία για τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία ο Μπορέλ

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού εναπόκεινται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ωστόσο οι εξαγωγές όπλων υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, τη Κοινή Θέση του Συμβουλίου του 2008 και την παγκόσμια Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων, οι οποίες εμπεριέχουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, αναφέρει ο Ύπατος Εκπρό...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο