Κομισιόν: Αναθεωρημένες οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το νέο πακέτο προβλέπει αύξηση της συνολικής κάλυψης των περιφερειακών ενισχύσεων στο 48 % του πληθυσμού της ΕΕ (προηγουμένως 47 %) και επικαιροποίηση του καταλόγου των ενισχυόμενων περιοχών «α» και των προκαθορισμένων περιοχών «γ» με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες στατιστικές της Eurostat σχετικά με το ΑΕΠ (2016-2018) και την ανεργία (2017-2019). Τα κριτήρια καθορισμού των ενισχυόμενων περιοχών, τα οποία έχει αποδειχτεί ότι λειτούργησαν ικανοποιητι...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο