Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα

2 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα

Οι Υπουργοί Παιδείας της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Ελλάδας, στο εξής «οι υπογράφοντες»,

Έχοντας την πεποίθηση ότι η λατινική και η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η ζωντανή κληρονομιά που συνιστά τον κοινό θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού και μεσογειακού πολιτισμού και η ζωτική δύναμη των γλωσσών τους,

Έχοντας επίγνωση ότι αυτές οι κοινές ρίζες προωθούν και ενισχύουν την προσέγγιση και τις ανταλλαγές μεταξύ των λαών και ότι η γνώση των αρχαίων γλωσσών είναι ένα πολύτιμο και απτό πλεονέκτημα για την κατάκτηση των σύγχρονων γλωσσών, την επιδίωξη ανώτερων σπουδών και την προσωπική ολοκλήρωση στην κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή και τη ζωή μας ως πολιτών,

Πεπεισμένοι ότι η εκμάθηση των γλωσσών και των πολιτισμών της αρχαιότητας, η πρακτική της μετάφρασης καθώς και η κατανόηση ενός ουμανιστικού πολιτισμού επιτρέπουν την ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και των εργαλείων που προάγουν τον προβληματισμό και τη συνθετική κατανόηση του σύγχρονου κόσμου και της κοινωνίας, με κριτικό πνεύμα και προοπτική απαραίτητη για τη χειραφέτηση των μαθητών, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και για την υπεράσπιση των κοινών αξιών τους,

Αποσκοπώντας να οικοδομήσουν, μέσω των γεφυρών μεταξύ των λαών που προέρχονται από τη λατινική παράδοση και τον ελληνισμό, ένα νέο δομικό άξονα και μια νέα πολιτισμική ώθηση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης,

Επιβεβαιώνοντας την κοινή τους επιθυμία να θέσουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες στο επίκεντρο του σχολείου, να καταδείξουν την επικαιρότητα και τη σύγχρονη διάσταση της λατινικής και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, να προωθήσουν την ανανέωσή τους και να αναπτύξουν τη διδασκαλία τους για να συμβάλουν στην ενίσχυση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Αναλαμβάνουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα, ενθαρρύνοντας και αναπτύσσοντας διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, καθώς και τις ανταλλαγές και την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια παγκόσμια δυναμική αναφορικά με νέα κοινά έργα τα οποία θα είναι ανοιχτά σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες πτυχές του σύγχρονου πολιτισμού,

Οι υπογράφοντες δημιούργησαν μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που έχει ως αποστολή να εξετάσει μια παγκόσμια και διεθνή στρατηγική για την προώθηση και ανάπτυξη της λατινικής και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και να υποβάλει νέες συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθε χρόνο, οι υπογράφουσες χώρες θα καλούν, με τη σειρά τους, τις χώρες εταίρους να συμμετάσχουν στις συζητήσεις τους εξ αποστάσεως και διά ζώσης.

Οι υπογράφοντες:

Οι Υπουργοί Παιδείας της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

_____________

Για το κείμενο της δήλωσης στη Γαλλική Γλώσσα πατήστε εδώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο