Καταδίκη και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε εταιρείες - Παραβίασαν τη νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών και Διευθυντών εταιρειών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριό Λεμεσού καταδίκασε μέσα στο 2021 τα ακόλουθα πρόσωπα:1. Την εταιρεία «AH-ALKABUSINESSTRADINGLTD», που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, σε συνολικό πρόστιμο €4.400, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδοτών Νόμων που προκά...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο