Καμπανάκι για τους «ανέντακτους» εφέδρους – Πότε λήγει η προθεσμία

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Φωτογραφία: Φίλιππος Χρίστου Το Υπουργείο Άμυνας υπενθυμίζει ότι καλούνται σε επιστρατευτική τακτοποίηση όλοι οι ανέντακτοι έφεδροι στα Τμήματα Επιστράτευσης μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 οι οποίοι υπάγονται στις πιο κάτω κατηγορίες: Κλάσεων 1989 έως 2019 (που έχουν γεννηθεί από το 1971 έως το 2001). Όσων οι λόγοι της προσωρινής αναστολής της εφεδρικής τους υπηρεσίας δεν ισχύουν πλέον. Αυτών που δεν έχουν στην κατοχή τους Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για το έτος 2021. Όσων δεν έχει επικαιροποιηθεί το Ειδικό Φύλλο Πορείας. Κατά την προσέλευση τους στα Τμήματα Επιστράτευσης να έχουν μαζί τους: Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. Το Ειδικό Φύλλο Πορείας. Αποδεικτικά, στη περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής (λογαριασμό κοινής ωφελείας). Εξαιρούνται από την πρόσκληση οι έφεδροι όλων των κλάσεων που έχουν &ta...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο