Ιστορική απόφαση για εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Κυρώσεις για τους ανυπάκουους

2 εβδομάδες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ιστορικής σημασίας νομοθεσία για την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια – Μέχρι το 2026, οι γυναίκες θα πρέπει να στελεχώνουν το 40% των ανώτατων θέσεων σε εταιρείες  – Αποτρεπτικές κυρώσεις για εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες – Εξαίρεση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζομένους

Έως τα τέλη Ιουλίου του 2026, όλες οι μεγάλες, εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αυξηθεί η παρουσία

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο