Από: ΔΗΣΥ

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Απόφαση Πολιτικού Γραφείου

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Απόφαση Πολιτικού Γραφείου
Δημοσιεύθηκε: Σεπτεμβρίου 27, 2023-08:40 View: 35

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε σε συνεδριάσεις του στις 11 Ιουλίου 2023 και 12 Σεπτεμβρίου 2023 τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα και σχετικές προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων:

Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σχολικοί Έφοροι:

Από 01 μέχρι 08 Δεκεμβρίου 2023.

Κάθε Επαρχιακή Γραμματεία θα διαμορφώσει το πρόγραμμα της σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Κοινοτικοί Σύμβουλοι:

Από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2023

Κάθε Επαρχιακή Γραμματεία θα διαμορφώσει το πρόγραμμα της σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Το δικαίωμα της υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια της παράταξης αποκτάται με την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο και εφόσον είναι τακτοποιημένες οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Κόμμα.

Με εισήγηση της Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει το δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματος κατ’ επιλογήν υποψηφίους μέχρι 25% του αριθμού των εδρών για κάθε Δήμο / Σχολική Εφορεία. Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που προνοείται από τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ελεύθερων θέσεων υποψηφίων μελών του κόμματος που θα υποβάλουν το ενδιαφέρον τους.

Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των διαθέσιμων εδρών, το Πολιτικό Γραφείο δύναται να παρατείνει την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε να συμπληρώσει τις θέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον με υποψηφίους της δικής του επιλογής.

Οι Γενικές Συνελεύσεις, όπου και εφόσον χρειαστεί αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών 90 ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης: Έχει εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Γραφείο για σχετικές διεργασίες και υποβολή εισήγησης προς το Πολιτικό Γραφείο, και ανάλογα θα καθοριστεί η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων και σύγκλησης των Γεν. Συνελεύσεων εφόσον χρειαστεί.

Κοινοτάρχες: Έχουν εξουσιοδοτηθεί οι Επαρχιακοί Γραμματείς και οι Γραμματείες για σχετικές διεργασίες και υποβολή εισήγησης προς το Πολιτικό Γραφείο εντός Δεκεμβρίου 2023.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

  • Υποψήφιος Πρόεδρος Επαρχ. Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

€500

  • Υποψήφιος Δήμαρχος

€500

  • Υποψήφιος Αντιδήμαρχος

€250

  • Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος (ισχύει και για Κατεχόμενους Δήμους)

€100

  • Υποψήφιος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου

€100

  • Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

€50

  • Υποψήφιος Σχολικός Έφορος

€50

Adblock test (Why?)

Read this on ΔΗΣΥ