Από: SigmaLive

ΕΤΕΚ: Προτάσεις για διαχείριση κρατικών κτηρίων κατέθεσε στον Υπ. Μεταφορών

ΕΤΕΚ: Προτάσεις για διαχείριση κρατικών κτηρίων κατέθεσε στον Υπ. Μεταφορών
Δημοσιεύθηκε: Ιουλίου 10, 2024-14:36 View: 10

Προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών κτηρίων και υποδομών κατέθεσε χθες, Τρίτη, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιακών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, κατά τη διάρκεια συνάντησης. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από το Επιμελητήριο, οι προτάσεις αφορούν δημιουργία μητρώου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων, τακτικές επιθεωρήσεις κτηρίων και υποδομών με στόχο τη δομοστατική αναβάθμιση εκεί και όπου χρειάζεται και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του κράτους. Προστίθεται ότι στις προτάσεις καταγράφονται τα προβλήματα προσβασιμότητας σε δημόσια κτήρια και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης και επιδιορθώσεων των δημοσίων κτηρίων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα όσα έθεσε το ΕΤΕΚ στον Υπουργό, θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μητρώο ηλεκτρονικής ταυτότητας για τα κτήρια που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας εργαλείο, καθώς με τη δημιουργία του θα δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζεται άμεσα και συγκεντρωτικά χρήσιμη πληροφόρηση για το σύνολο των κτηρίων της χώρας, με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και το κράτος. Προστίθεται ότι τα κτήρια του δημοσίου θα πρέπει παράλληλα να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Ακόμη υπογραμμίζεται ότι εξαιρετικής σημασίας για το ΕΤΕΚ αποτελεί και η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αφού έως το 2050 όλα τα κτήρια θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, με το ΕΤΕΚ να εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία για τη δυστοκία που παρατηρείται στην υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων και στην απορρόφηση οικονομικών πόρων. Σημειώνεται ότι η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση έχει αυξήσει κατά πολύ τα κτήρια που εμπίπτουν στην ετήσια υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης. Επισημαίνεται ότι το θέμα της προσβασιμότητας των δημόσιων κτηρίων αποτελεί για το ΕΤΕΚ τεράστιο ζήτημα σημειώνοντας ότι το Επιμελητήριο εντοπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα κρατικών κτηρίων και υπογραμμίζει την αδήριτη ανάγκη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, με την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, και κατηγοριοποίησης των κτηρίων ώστε να τροχοδρομηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για να καταστούν προσβάσιμα. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τη συντήρηση, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια στρατηγική μετάβασης από τα αποσπασματικά και τμηματικά συμβόλαια συντήρησης στα ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης και επιδιορθώσεων. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «τα κρατικά κτήρια και υποδομές είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Το κράτος πρέπει να είναι φωτεινό παράδειγμα στα θέματα αυτά, καταρτίζοντας μια ουσιώδη και αποτελεσματική στρατηγική». Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, σχετικά με την αλυσίδα παραγωγής έργων του δημοσίου, σε διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μεταφορών την περασμένη εβδομάδα, στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Λογιστή, εκπροσώπων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Chartered Institute of Arbitrators και του ΕΤΕΚ, συζητήθηκε το θέμα της ένταξης στα συμβόλαια του δημοσίου των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, με έμφαση στην Κριτική Διαδικασία (Adjudication) και με στόχο την απρόσκοπτη και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ κατέθεσε τις εισηγήσεις του, οι οποίες βασίζονται σε διεθνώς καλές πρακτικές και εμπειρία στον τομέα, παρουσιάζοντας τις ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να τεθούν ώστε να διασφαλιστεί μια δομημένη και αμερόληπτη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Αναφέρεται ότι το ΕΤΕΚ παρουσίασε παράλληλα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, μέσω των εγγράφων και διαδικασιών που εφαρμόζει στο Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΚΕΜΕΔ ΕΤΕΚ). Εξάλλου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου σημειώνεται ότι στόχος των συναντήσεων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του ΕΤΕΚ, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και της υποστήριξης πρωτοβουλιών που ωφελούν και τις δύο πλευρές. Πηγή: ΚΥΠΕ 

Read this on SigmaLive