Από: OmegaLive

Προειδοποίηση για καύσωνα: Η Πολιτική Άμυνα συστήνει προφυλάξεις

Προειδοποίηση για καύσωνα: Η Πολιτική Άμυνα συστήνει προφυλάξεις
Δημοσιεύθηκε: Ιουνίου 13, 2024-14:06 View: 19

Σε συστάσεις προς το κοινό με στόχο την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από τον καύσωνα προέβη η Πολιτική Άμυνα, μετά από πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 μ.μ.,...

Read this on OmegaLive