Από: ΡΙΚ

Συστάσεις Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για αντιμετώπιση των συνθηκών καύσωνα

Συστάσεις Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για αντιμετώπιση των συνθηκών καύσωνα
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 16, 2023-09:41 View: 106

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε οτι διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες στα ψηλότερα ορεινά απο τις δώδεκα το μεσημέρι μέχρι τις έξι τις απόγευμα, λόγω των ψηλών θερμοκρασιών και της πορτοκαλί προειδοποίησης.

Η οδηγία καλύπτει όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, τις εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή και παράδοσης προϊόντων φαγητού αλληλογραφίας.

Για την υπόλοιπη επικράτεια που δεν καλύπτεται από την πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονται σε ισχύ οι πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Διαταγμάτων.

ΝΠ

Adblock test (Why?)

Read this on ΡΙΚ