Η Βουλή ψήφισε: Δεν απαιτείται επαναξιολόγηση για άτομα με μόνιμη αναπηρία

2 εβδομάδες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση στο νόμο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία ατόμων με μόνιμη μη αναστρέψιμη αναπηρία, που καλούνταν για επαναξιολόγηση της αναπηρίας για σκοπούς επιδομάτων. Υπέρ ψήφισαν 44 παρόντες βουλευτές. Επίσης σύμφωνα με την τροποποίηση τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον αιτητή για το όνομα και το επώνυμό τους, όπως και για την ειδικότητα και το επάγγελμά τους πριν από κάθε αξιολόγηση. Διασαφηνίζεται ότι, σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία υποβάλει νέα αίτηση για πρόσθετη παροχή ή υπηρεσία λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του ή λόγω άλλων επιπρόσθετων αναγκών του και για την οποία παροχή ή υπηρεσία απαιτείται πιστοποίηση των πρόσθετων δικαιωμάτων του, διενεργείται επαναξιολόγηση της αναπηρίας του εν λόγω ατόμου....
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο