Η βουλεύτρια κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Η βουλεύτρια κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η βουλεύτρια κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, συμμετείχε σήμερα διαδικτυακά σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), κατά την οποία διεξήχθη συζήτηση για τα πρώτα αναμενόμενα αποτελέσματα της Διάσκεψης. 

Σε παρέμβασή της, η κα Ατταλίδου τόνισε την ανάγκη προσήλωσης στους στόχους μίας ενωμένης, ανθεκτικής, αειφόρας και αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στην οποία δεν θα υπάρχουν ανισότητες. Η κα Ατταλίδου σημείωσε ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία συνέπεσε χρονικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατέστησε σαφέστερη τη σημασία της ενεργειακής απεξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες και της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το κείμενο συμπερασμάτων της Διάσκεψης, επισήμανε η κα Ατταλίδου, καταδεικνύει τι πρέπει να αλλάξει και, συνεπώς, το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η διερεύνηση της μεθόδου υλοποίησης των προτάσεων αυτών. Το ΕΚ, ως φωνή των ευρωπαίων πολιτών, υπογράμμισε η κα Ατταλίδου, οφείλει να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση των προτάσεων. Τόνισε, συναφώς, ότι η σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, με αντικείμενο την εξέταση της αναθεώρησης των Συνθηκών, είναι πλέον αναγκαία, ώστε να προσδιοριστεί, με σαφείς όρους, η πορεία της Ένωσης.

(Το κείμενο ως απεστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο