Η Τράπεζα Κύπρου προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της επιβολής προστίμου από ΚΤΚ

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε χθες ότι η Τράπεζα Κύπρου προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της εποπτικής αρχής να της επιβάλει πρόστιμο €277.000 λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 200.Κατεβάστε το  Dialogos AppApple | Android | Huawei Σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδάφιου (6Α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/ 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («ΚΤΚ») ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2021, ανακοινώνεται ότι στις 5 Νοεμβρίου 2021 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καταχώρησε την Προσφυγή αρ. 1320/2021 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ, αναφέρει η ΚΤΚ και προσθέτει ότι η πιο πάνω προσφυγή βρίσκεται στα αρχικά στάδι...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο