«Η δημοκρατία ακρωτηριάζεται από δεσποτικά φρονήματα» της Ανδρειανής Δ. Οδυσσέως

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
ΤΗΣ ΔΡΟΣ Ανδρειανής Δ. Οδυσσέως Η απόλυτη έκφραση της ανεπάρκειας από οποιονδήποτε κατέχει θεσμική θέση εξουσίας βιώνεται όταν, ενώ η παρανομία του διαπερνά όλους τους νόμους, ως μόνη διέξοδο βρίσκει την αλλαγή εκείνων των ίδιων νόμων! Στην αρχαία Αθήνα, το διαχρονικό πρότυπο εφαρμογής της δημοκρατίας, κυριαρχούσε η ρήση «Δεσπότης Νόμος». Πάνω και πέραν από οποιοδήποτε πρόσωπο, σύνολο, θεσμό ή άλλη οντότητα, βρίσκονται οι Νόμοι και το Δίκαιο. Ως ελάχιστη έκφραση της ελληνικ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο