Η Δικαιοσύνη στο εδώλιο

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Έπεται ότι σε μια δημοκρατία ο θεσμικός ρόλος της δικαιοσύνης είναι να διασφαλίζει αποτελεσματικά τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Αφενός η δικαιοσύνη ελέγχει τη νομιμότητα της κρατικής δράσης και αφετέρου διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει το δικαστικό σώμα να λογοδοτεί ενώπιον του νόμου, με την έννοια ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι σύμφωνες με τον νόμο και δεν είναι αυθαίρετες. Έχοντας υπόψη τις πιο πάνω αρχές, μήπ&om...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο