Γραπτή Κοινή Δήλωση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή και Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου για τη Συμφωνία επί της Δέσμης Προτάσεων Fit-For-55 της ΕΕ

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Γραπτή Κοινή Δήλωση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή και Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου για τη Συμφωνία επί της Δέσμης Προτάσεων Fit-For-55 της ΕΕ

Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η συμφωνία επί των προτάσεων της Δέσμης Fit-for-55 της ΕΕ, που επιτεύχθηκε τις πρωινές ώρες στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας. Με τη συμφωνία αυτή μπαίνουν οι βάσεις για επίτευξη του νέου φιλόδοξου κλιματικού στόχου που έχει θέσει η ΕΕ για το 2030, για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55%. Η υλοποίηση του στόχου αυτού θα είναι καθοριστικής σημασίας, για να επιτευχθεί ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Μετά από εντατικές πολύμηνες διαβουλεύσεις, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, έχουμε ενώπιον μας μια ισορροπημένη συμφωνία επί των θέσεων του Συμβουλίου, που ανοίγει τον δρόμο για επίτευξη των ενωσιακών μας στόχων με δίκαιο, οικονομικά αποδοτικό και ανταγωνιστικό τρόπο. Η συμφωνία αυτή συμβάλλει σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για το κλίμα θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που ανέλαβε με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων.

Η Κύπρος στήριξε από την αρχή τη φιλόδοξη Δέσμη Προτάσεων Fit-for-55 και συνέβαλε με σειρά εποικοδομητικών της προτάσεων, αφενός στην επίτευξη συναίνεσης για έγκριση της Δέσμης και αφετέρου στη συμπερίληψη σε αυτήν προνοιών που αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες μας ως νησιωτικό κράτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτευχθείσα συμφωνία επικεντρώνεται στη μείωση εκπομπών από τομείς της οικονομίας όπως τις οδικές μεταφορές και τα κτήρια, τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές, τη βαριά βιομηχανία, καθώς και τη χρήση γης. Καθορίζει επίσης, κατασκευαστικά πρότυπα για τα οχήματα. Σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια τα κράτη μέλη θα στηριχθούν από οικονομικά εργαλεία όπως το νεοσύστατο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, καθώς και άλλα ταμεία για την ανάπτυξη της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών τους συστημάτων.

Μέσα από τη Δέσμη Fit-For-55, η Κύπρος αναμένεται να έχει ιδιαίτερο περιβαλλοντικό όφελος, αφού με τις νέες στοχεύσεις θα επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις εκπομπών θερμοκηπιακών αεριών. Όσον αφορά τις προκλήσεις που αναμένεται να προκύψουν για την Κύπρο, η συμφωνία προβλέπει και στοχευμένα εργαλεία προς αντιμετώπισή τους. Συγκεκριμένα, η εξασφάλιση αυξημένων εσόδων μέσα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων για τον ναυτιλιακό τομέα και η δυνατότητα χρηματοδότησης της μετάβασής του, η εξαίρεση της ναυτιλιακής σύνδεσης (δημόσιας υπηρεσίας) Κύπρου-Ελλάδας, η διάθεση δικαιωμάτων σε νησιωτικά κράτη όπως την Κύπρο για την προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και η εκπόνηση μελέτης για διαφύλαξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας των νησιωτικών κρατών αφορούν απτά παραδείγματα δίκαιης μεταχείρισης που αφορούν τη χώρα μας και που αναμένεται να μετριάσουν το κόστος εφαρμογής. Αξίζει να τύχουν ιδιαίτερης αναφοράς οι ειδικές πρόνοιες για τον Μηχανισμό Επιβράβευσης για τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων («SAF Allowance Mechanism»), που περιλήφθηκαν στη συμφωνία κατόπιν πρότασης της Κύπρου και θα συμβάλουν στην παροχή κινήτρων για την πράσινη μετάβαση του τομέα του αερομεταφορών και αναμένεται να βοηθήσουν στη συνδεσιμότητα των νησιωτικών κρατών και απομονωμένων περιοχών.

Στη βάση αυτής της συμφωνίας, το Συμβούλιο θα εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο το προσεχές φθινόπωρο με στόχο την κατάληξη σε τελική συμφωνία το συντομότερο.

(ΜΦ/ΝΓ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο