Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης Ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης Ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)

 Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) υπενθυμίζει το κοινό ότι διοργανώνει εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Γ1) το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

1. Γραπτή Εξέταση: Σκοπός της είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.

ή

2. Γραπτή και Προφορική Εξέταση: Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο Εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και σε άτομα που επιθυμούν για άλλους λόγους να λάβουν μέρος και στην προφορική εξέταση. Σημειώνεται ότι επιτυχών στη συγκεκριμένη εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία 50%, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: http://www.moec.gov.cy/ypexams

Τόσο η γραπτή εξέταση, όσο και η προφορική εξέταση θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν αργότερα από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

A.        Γραπτή Εξέταση

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022, 9:30 π.μ. – 12:00 μ.μ.

B.        Προφορική Εξέταση

Δευτέρα και Τρίτη, 19-20 Σεπτεμβρίου 2022, αναλόγως του αριθμού υποψηφίων.

(Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης θα σταλεί έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά).

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23, Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022, από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, http://www.moec.gov.cy/ypexams/ (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα) ή από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα:22582900/22582929/22582904.

(ΙΠ/ΝΓ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο