Ερευν. Επ. για Διαβατήρια: Καθ’ υπέρβαση του νομού 51,8% των διαβατηρίων

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα βρίσκεται η ενδιάμεση έκθεση της ερευνητικής επιτροπής που συστάθηκε για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων από το 2007 μέχρι τις 17 Αυγούστου του 2020. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μύρωνας Νικολάτος ανέφερε ότι στην ενδιάμεση έκθεση καλύπτονται 2,478 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις για τα έτη 2007-2016 και 417 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις υψηλού κινδύνου μέχρι το 2020. Πρόσθεσε ότι δίνονται στατιστικά στοιχεία για τις παράνομες πολιτογραφήσεις, δηλαδή εκείνες που, κατά τη γνώμη της επιτροπής, έγιναν καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου και αυτές είναι 51,81% του συνόλου καθώς και για εκείνες που είναι εντός του ορθού νομικού πλαισίου αλλά δεν πληρούσαν κριτήρια και όρους που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο. Ο κ. Νικολάτος σημείωσε ότι στην ενδιάμεση έκθεση σημειώνονται ενδεχόμενες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες που θα διερευνηθούν από τις αρμόδιε&sig...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο