Επιβολή διοικητικών προστίμων από την Υπηρεσία Ενέργειας σε εταιρείες που διαφήμιζαν την πώληση κτηρίων χωρίς αναφορά στην ενεργειακή απόδοση

2 χρόνια πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Επιβολή διοικητικών προστίμων από την Υπηρεσία Ενέργειας σε εταιρείες που διαφήμιζαν την πώληση κτηρίων χωρίς αναφορά στην ενεργειακή απόδοση

Στην επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων προχώρησε η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ενέργειας επέβαλε στις πιο κάτω εταιρείες, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι διαφήμιζαν κτήρια, ή κτηριακές μονάδες που διατίθεντο προς πώληση, χωρίς την υπόδειξη της ενεργειακής κατηγορίας που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

  1. Askanis Developers Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλιων ευρώ (€1.000)
  2. QualityPropertyDevelopmentsδιοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000)
  3. P.L.PropertyGalleryHoldingsLtd  διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000)
  4. LEPTOS ESTATES διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000)
  5. K & PChristouConstruction & Developersδιοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000)
  6. LivadhiotisDevelopersLefterisLivadhiotis & Sonsδιοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) 
  7. PRIME PROPERTY GROUP διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000)
  8. ALTAMIRA REAL ESTATE διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000)
  9. RemuREALESTATEMANAGEMENTUNITBankofCyprusGroupδιοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000)

Η απόφαση επιβολής Διοικητικών Προστίμων βρίσκεται εδώ.

ΕΧ/ΕΧΡ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο