Επιβεβλημένη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ποιοτικής ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας (γεωργικού και κτηνοτροφικού)

2 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Με αφορμή την επικείμενη προκήρυξη νέου μέτρου για ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, θυμίζουμε ότι από το 2003 η ΕΔΕΚ προτείνει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων ποιοτικής ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, γεωργικού και κτηνοτροφικού.

Βασικός στόχος των προτάσεών μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, η μείωση της ανεργίας κυρίως στους νέους και η δημιουργία συνθηκών επάρκειας καταναλωτικών προϊόντων έτσι ώστε να μην υπάρχει αποκλειστική εξάρτηση από αγορές του εξωτερικού.

Δυστυχώς θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στα χρόνια που προηγήθηκαν καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε στην υιοθέτηση κάποιων μέτρων με αποτέλεσμα τεράστιες εκτάσεις γεωργικής γης της πατρίδας μας να παραμένουν αναξιοποίητες ενώ την ίδια στιγμή η προσοχή να επικεντρώνεται σε τομείς της οικονομίας ιδιαίτερα ευαίσθητους σε εξωτερικούς και μη ελεγχόμενους παράγοντες (π.χ. τουριστικό και κατασκευαστικό τομέα).

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 31 Οκτωβρίου 2021

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο