Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Πέμπτο – Μέρος (Ι), αρ. Εφημερίδας 4420 ημερ. 13/5/2022

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος I, με αριθμό εφημερίδας 4420 και ημερομηνία δημοσίευσης 13/5/2022, αφορά στα ακόλουθα: σύσταση ημεδαπών εταιρειών,αλλαγή ονόματος ημεδαπών εταιρειών,διάλυση εταιρειών λόγω συγχώνευσης,διάλυση εταιρειών λόγω εκούσιας εκκαθάρισης,διάλυση εταιρειών,επαναφορά εταιρειών βάσει διατάγματος δικαστηρίου,διοικητική επαναφορά εταιρειών,εγγραφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων συνεταιρισμών,αλλαγές σε ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς,διαγραφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων συνεταιρισμών,εγγραφή εμπορικ&#...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο